1. Ściski małe model M, MM , Z [ głębokość 7 cm x długość do 30 cm ] – strona 2 (pobierz) i 3 (pobierz)

2. Ściski wielofunkcyjne model MAXIPRESS [ głębokość 12 cm x długość do 150 cm ] -strona 4 (pobierz) i 5 (pobierz)

3. Ściski model E, F, R [ głębokość 8,5 cm lub 12 cm lub 15 cm x długość do 300 cm ] – strona 6 (pobierz) i 7 (pobierz)

4. Ściski stolarskie model FM, EM, FH, EH [ głębokość 12 cm lub 8,5 x długość do 200 cm ) strona 8 (pobierz) i 9 (pobierz)

5. Ścisk do głębokich profili model CR, CF [ głębokość 15 cm x długość do 100 cm ] – strona 10 (pobierz)

6. Ścisk spawalniczy model P [ głębokość 12 cm x długość do 200 cm ] – strona 11 (pobierz)

7. Ścisk o długich ramionach model K, S [ głębokość 22 cm lub 30 cm x długość do 100 cm ] – strona 12 (pobierz)

8. Ścisk do ciężkich prac model XXL [ głębokość 19 cm x długość 300 cm ] – strona 13 (pobierz)

9. Ścisk szybko-zaciskający model PAL [ głębokość 6, 8, 10, 12, 14 cm x długość do 30 cm ] – strona 14 (pobierz)

10.Ścisk jednoręczny model Quick-Piher [ głębokość 8 cm x długość do 90 cm ] – strona 15 (pobierz)

11. Magnesy spawalnicze – strona 16 (pobierz)

12.Podpory, wporniki oraz akcesoria do nich [ długość od 65 cm do 295 cm ] Max do 150 KG – strona 17 (pobierz)